Open Hof

Op de hoek van de Klooster Leuterstraat en het Kerkstraatje staat het kerkelijk centrum Open Hof. Het pand is tegen de Grote Kerk gebouwd en rust deels op de fundamenten van het in 1579 afgebrande koor van de kerk.

 

Het oudste gedeelte is in 1826 gebouwd als openbare school. Op een gedenksteen in de zijgevel staat de volgende tekst:

"Jacobus van Mariënhoff oud een jaar en vijf maanden zoon van den heer H.J. van Mariënhoff burgemeester der stad Wijk bij Duurstedde heeft aan dit schoolgebouw den eersten steen gelegdt op den 16 augustus 1826"

In de loop der jaren is het gebouw onder meer in gebruik geweest als botermarkt, badhuis en consultatiebureau.

Bij een restauratie in 1964 kreeg het gebouw zijn karakteristieke classicistische voorgevel.

 

 

 

 

 

 

In 1986 is het gebouw aan de achterzijde uitgebreid en is de ingang verplaatst naar de nieuwe aanbouw. Na een inwendige verbouwing is het pand in gebruik genomen als kerkelijk centrum met de naam "Open Hof".

Sinds 2013 is het gebouw een gemeentelijk monument.

Het kerkelijk centrum Open Hof beschikt over een aantal zaaltjes, die overwegend worden gebruikt voor kerkelijke activiteiten, maar ook beschikbaar zijn voor verhuur.

Ook wordt de Open Hof gebruikt als rouwcentrum, met faciliteiten voor opbaren en condoleren.